“Ve, vívelo y cuéntalo”. L’etnografia per a un periodisme de qualitat

“Ve, vívelo y cuéntalo”: Gabriel García Márquez resumia el treball periodístic amb tres verbs (Gayà Morlà, 2015). En aquestes tres accions, pilars del slow journalism que impulsa la Fundació Gabo, es formula una manera d’entendre el periodisme allunyat de la visió positivista, que assumeix que el relat periodístic és “una mediació cultural de naturalesa simbòlica i interpretativa” (Vidal Castell, 2000) i que té com a funció organitzar la nostra relació amb el món en comú.

L’Escola de Bellaterra: el periodisme, tasca emparauladora

En contraposició al periodisme fast-food (Rubio Lacoba, 2010) i a la pràctica del churnalism (Davies, 2008), que fomenta la quantitat per sobre de la qualitat periodística i allunya a les audiències per la seva falta de complexitat, els autors de l’Escola de Bellaterra (Garde Cano, 2022), que radica a la Universitat Autonóma de Barcelona (UAB) —i s’ha expandit cap a altres àmbits acadèmics—, entenen el periodisme com una forma de coneixement de naturalesa lingüística.

També com una disciplina que contribueix als processos de construcció simbòlica de les societats. L’ofici del periodisme, doncs, com un bé cultural (Tresserras, 1996; García Canclini, 1989), fruit d’un treball intel·lectual. L’ofici del periodisme com una tasca emparauladora (Duch, 1995), en la qual el llenguatge emergeix com un aparell intel·lectual humà que crea món en tant que ho dota de sentit.