La corrupció és un fenomen corrosiu que pot abocar a crisis socials, econòmiques i polítiques molt profundes. Tal com s’explicava a ‘Corrupció: revolta ètica’, això genera desànim i impotència en la població i afebleix la democràcia i, per tant, els drets humans. Així, a l’exposició es detalla com els comportaments corruptes i fraudulents sorgeixen en societats d’una certa ambigüitat moral. En aquestes societats, sovint hi predomina l’individualisme, el relativisme i s’hi posa de manifest la crisi de valors.