El temps circular: maneres de narrar l’experiència

En una segona part, l’article esdevé un estudi del cas exemplar. Presentem una anàlisi del mètode de treball de La Conquesta del Pol Sud. Concretament, estudiem la trilogia Nadia/Claudia/Raphaëlle, feta des de la discussió conceptual prèvia. D’aquesta manera, analitzem els seus muntatges i hi mantenim diverses entrevistes. Finalment, la proposta es desplega en tres plecs: com percebem el temps, com narrem l’experiència i com fem servir el llenguatge.