Alteritme i periodisme-altre en la cultura de l’algoritme

Allò alterítmic i l’alteritme –categoria i concepte, respectivament– designen un tipus d’activitat cognitiva de naturalesa simbòlica. I resulten competents per a explorar l’experiència humana relacionada amb la indeterminació i amb la seva inevitable ambigüitat. Per això, proposem que complementin l’anomenada ànima matemàtica operacionalista del llenguatge i de la cultura de l’algorisme.

El llenguatge algorítmic es fonamenta en el que ja ha estat determinat –a partir del s’ha enregistrat i emmagatzemat–. Per contra, allò alterítmic explora i recorda que la naturalesa humana es fonamenta també en l’obertura, en la mesura del que és possible. Això, és clar, demana diccions polifòniques.

En aquest sentit, i per entendre millor el concepte alteritme i les seves implicacions en els estudis en comunicació, a l’article plantegem un exercici de comparació tematològica. Com a resultat, exposem les característiques per a un periodisme-altre, d’arrel alterítmica, que promou un llenguatge del silenci o sindètic, oposat als llenguatges de la superfície o sintètics.

L’alteració d’un ordre

L’alteritme remet tant al terme alter –altre– com a altero –alteració– i cerca anomenar el que no té un ordre aparent. Etimològicament, l’algorisme –o logaritme– prové del llatí algorithmus i de la paraula grega arithmos, que significa número. L’algorisme, doncs, és la seqüència lògica o numèrica que dona ordres per a solucionar un problema. En canvi, l’alteritme remet al contrari: a tot allò que excedeix al càlcul, que es troba implícit i ha de ser interpretat; que opera des de les profunditats, però emergeix –o pot emergir–.

La paraula alteritme, en llatí clàssic, es feia servir per a designar l’alteració d’un ordre. Fins i tot avui altero continua sent emprat a Mèxic com a sinònim de cúmul. No podem oblidar tampoc que alterar significa que quelcom esdevé altre, que es transforma. Així, si l’algorisme permet als programadors ordenar el caos per a predir-lo, en canvi, l’alteritme és tota acció que permet comprendre el caos per mitjà del caos, com proposava, des de la literatura, Samuel Beckett.